Menu
Sepetim

Kullanıcı Antlaşması

Kullanıcı Antlaşması

Asmalibalkon.com Web sitesi Kullanım Antlaşması

1. Kullanım Koşulları


Bu siteyi kullanarak (https://www.asmalibalkon.com , kullanım koşulları sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır.

 

2. Kullanım Lisansı

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’in web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’in web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

 

3. Sorumluluk Reddi

Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. , bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan materyaller ve ilgili grafikler teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

 

4. Sınırlamalar

Hiçbir durumda Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Materyallerin Doğruluğu Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez. Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerde değişiklik yapabilir. Ancak Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

 

6. Bağlantılar

Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

 

7. Değişiklikler

Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi'ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabii olduklarını kabul ederler.

 

8. Yetkili Mahkeme

Asmalı Balkon Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ‘e ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.